A jog365.hu felmérése szerint Magyarországon is egyre többen érzik úgy, hogy sérülnek a jogaik, de nem tudják, hogyan álljanak ki az igazukért. A 18-80 év közötti lakosság körében végzett online kutatásban arra keresték a választ, hogy a lakosság mennyire van tisztában jogaival, mennyire tudatosan érvényesíti jogos érdekeit.

Bár a válaszadók többsége érzi, amikor jogi érdeksérelem éri, mégis kevesen élnek az érdekérvényesítés lehetőségével. Legtöbbször nem tudják, hogyan induljanak el, nincs kitől kérdezzenek, félnek az érdekérvényesítés bonyolultságától, illetve költségeitől.

A felmérés anonim módon kitölthető online kérdőív segítségével zajlott. A téma iránti érzékenységet mutatja, hogy nem egészen két nap alatt több mint 1600 fő vett részt a kutatásban.

Amikor azonnali jogi segítség kellene

A megkérdezettek több mint fele a közelmúltban kerül már olyan helyzetbe, amikor jogi tanácsra lett volna szüksége jogai érvényesítéséhez. Legalább ötödik azonban lemondott az igényérvényesítésről, mert nem tudta kihez fordulhatna, vagy félt a költségektől. Negyedüknek nem volt még szüksége jogi tanácsra, de véleményük szerint bármikor előfordulhat ilyen helyzet.

A kutatás egyik alapvető feltevése az volt, hogy az átlagember életében bármikor adódhatnak olyan élethelyzetek, amikor egy időben (akár telefonon) kapott jogi tanács hatalmas segítséget jelenthet. Ezt a hipotézist a beérkezett válaszok is alátámasztják. A válaszadók 78%-a szerint bármikor előfordulhat olyan esemény, amikor ügyvédi segítségre lenne szükség. Ezzel áll szemben a kitöltők mindössze 22%-a, akik még nem kerültek olyan helyzetbe, hogy ügyvédhez kelljen fordulniuk.

A teljes cikk: Jogbiztonsági kérdések: egyre többen érzik, hogy sérülnek a jogaik